71 cm
24.0 °C
Apatin 20 °C

Najnovije vesti

KMF "Apa-futsal" organizuje humanitarni turnir

Delovi Sonte i Apatina sutra bez struje

Branko Ćopić na Medjunarodnom prvenstvu Vojvodine u šahu

Sutra isplata novčane naknade nezaposlenim licima

Kursna lista

Zakazana vanredna skupština članova LAG "Dunavski biser"

Ponedeljak, 09. april 2018 god. | Vesti

12730

SAZIVA SE vanredna skupština članova LAG “DUNAVSKI BISER” APATIN, koja će se održati 19.04.2018. godine (četvrtak), sa početkom u 18 časova, u prostorijama LAG “DUNAVSKI BISER” APATIN u Apatinu ulica Žarka Zrenjanina broj 14.
Registracija učesnika Skupštine sprovešće se od 18 h do 18.30 h.
Za ovu vanrednu sednicu skupštine predlaže se sledeći:
DNEVNI RED:

I Prethodni postupak:
Otvatranje skupštine LAG od strane predsednika skupštine, imenovanje radnih tela (predsednika skupštine, zapisničara i dva overivača zapisnika) i utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje i usvajanje dnevnog reda.

II Redovan postupak
- Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu
- Donošenje odluke o prijemu novih članova u udruženje LAG “DUNAVSKI BISER” APATIN
- Donošenje odluke o prihvatanju zaključenja Ugovora o pripajanju udruženja LAG „Dunavski Biser“ Apatin udruženju LAG „Panonski Fijaker“

Poziv za sednicu Skupštine LAG objavljuje se članovima LAG najmanje 10 dana pre dana održavanja.
Samo redovni članovi LAG-a imaju pravo glasanja na sednicama skupštine.
Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i odluka o prijemu novih članova udruženja donosi se običnom većinom glasova prisutnih članova.
Odluka o prihvatanju zaključenja Ugovora o pripajanju udruženja LAG „Dunavski Biser“ Apatin udruženju LAG „Panonski Fijaker“ predstavlja odluku o stautsnoj promeni udruženja i donosi se 2/3 većinom glasova svih članova.

Uredio: DESK

Prijava na sajt

Niste registrovani? Registrujte se!

×

Servisne informacije Radio Apatina

23.07.2018. god.

×