254 cm
4.0 °C
Apatin 0 °C

Najnovije vesti

U ponedeljak u Apatinu peta radionica Lokalne akcione grupe Apatin

Dr Dragan Rastović iz Apatina novi direktor somborske bolnice Dr Radivoj Simonović

Sutra u Sonti četvrta radionica Lokalne akcione grupe Apatin

Odbojkašice OŠ "Žarko Zrenjanin" se plasirale na Medjuokružno takmičenje

Kursna lista

U opštini Apatin danas počinje akcija deratizacije

Četvrtak, 05. oktobar 2017 god. | Vesti

11660

NA TERITORIJI OPŠTINE APATIN, danas počinje akcija deratizacije, PRIMENOM ZATROVANIH MAMACA (NOSAČ BILjNOG POREKLA I ATRAKTANTI) SA AKTIVNOM MATERIJOM BROMADIOLON. MAMCI ĆE SEPOSTAVLjATI NA SVA MESTA KOJA SU UOBIČAJENA ZA POJAVU ŠTETNIH GLODARA: PODRUMI, ŠUPE, ČARDACI, OBJEKTI ZA UZGOJ STOKE, POMOĆNI OBJEKTI, KOTLARNICE ITD. MAMCI SU ŠTETNI UKOLIKO SE PROGUTAJU I OTROVNI ZA FAUNU (ŽIVOTINjE) .
DA BI PLANIRANA AKCIJA IMALA ŠTO BOLjI USPEH I DA BI SE IZBEGLE EVENTUALNE NEŽELjENE POSLEDICE TREBA URADITI SLEDEĆE:
1. ODSTRANITI IZ OBJEKATA I DVORIŠTA SMEĆE A NAROČITO OTPATKE HRANE ČIME SE ŠTETNIM GLODARIMA USKRAĆUJE ISHRANA I POVEĆAVA UZIMANjE ZATROVANIH MAMACA.
2. TOKOM ČITAVOG PERIODA TRAJANjA DERATIZACIJE ONEMOGUĆITI MALOLETNIM LICIMA PRISTUP MESTIMA NA KOJIMA SU POSTAVLJENI ZATROVANI MAMCI.
3. ONEMOGUĆITI DOMAĆIM ŽIVOTINjAMA KONTAKT SA ZATROVANIM MAMCIMA.
4. STROGO JE ZABRANjENO DIRANjE, PREMEŠTANjE ILI ODNOŠENjE ZATROVANIH MAMACA.
5. UGINULE – OTROVANE GLODARE JE ZABRANjENO NUDITI DOMAĆIM ŽIVOTINjAMA KAO HRANUI UKLANjATI NA NESAVESTAN-NEPRAVILAN NAČIN ZBOG POVEĆANE OPASNOSTI OD ŠIRENjA ZOONOZA (BOLESTI KOJE SE PRENOSE SA ŽIVOTINjA NA LjUDE) I SEKUNDARNE INTOKSIKACIJE.
6. ANTIDOT ZA POSTAVLjENE MAMCE JE : VITAMIN K 1
POZIVAJU SE GRAĐANI DA SE PRIDRŽAVAJU PREDHODNO NAVEDENIH UPUTSTAVA JER ĆE ZA SVAKU ŠTETU, KAO I EVENTUALNE POSLEDICE PO ZDRAVLjE SNOSITI SVAKI POJEDINAC ZA SEBE, RODITELjI ZA DECU I VLASNICI ZA ŽIVOTINjE.
Postavljanje zatrovanih mamaca počinje danas, 5. oktobra.
DERATIZACIJU SPROVODI PREDUZEĆE ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU
„CIKLONIZACIJA" iz NOVOG SADA.

Uredio: DESK

Prijava na sajt

Niste registrovani? Registrujte se!

×

Servisne informacije Radio Apatina

17.12.2017. god.

×