214 cm
22.0 °C
Apatin 10 °C

Najnovije vesti

POSETA APATINU KADETA RUSKE KADETSKE ŠKOLE PLANIRANA ZA 26. JUN

POZIV ZA III MEĐUNARODNU IZLOŽBU EX LIBRISA

KONKURS OPŠTINE APATIN ZA PODSTICAJE U PČELARSTVU I STOČARSTVU

PODELA APATINSKIH SENIOR KARTICA POČINJE U PONEDELJAK

Kursna lista

SO Apatin raspisala konkurs za dodelu studentskih stipendija

Sreda, 01. novembar 2017 god. | Vesti

11839

KONKURS

ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA SA PODRUČJA

OPŠTINE APATIN

I

Raspisuje se konkurs za dodelu studentskih stipendija u iznosu od po 7.000,oo dinara mesečno, studentima sa prebivalištem na teritoriji opštine Apatin za školsku 2017./2018. godinu.

II

Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji nisu korisnici neke od stipendija koju dodeljuje opština Apatin, Autonomna pokrajina Vojvodina ili Republika Srbija, i koji ispunjavaju sledeće opšte uslove:

- da je državljanin Republike Srbije,
- da ima prebivalište na teritoriji opštine Apatin, 
- da je redovan student, tj. da nije obnovio godinu studija iz prethodne školske godine,
- da je student 1.-6. godine osnovnih studija na fakultetu ili višoj školi, ili student 1.-2. godine diplomskih akademskih studija (tzv. master) ili doktorskih studija, koji imaju sedište, odnosno odeljenje, isključivo na teritoriji Republike Srbije, ali van Zapadnobačkog okruga,
- da nije apsolvent, odnosno student tzv. produženog statusa. 

Pored osnovnih, studenti koji konkurišu za stipendiju opštine Apatin u školskoj 2017./2018. godini, moraju da ispune i posebne uslove, i to:

1. Studenti prve godine osnovnih studija da su: 

- redovni studenti svih visokoškolskih ustanova sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, koji imaju sedište, odnosno odeljenje van Zapadnobačkog okruga, i koji upisuju prvi put prvu godinu fakulteta, a čiji je zbir proseka ocena tokom četvorogodišnjeg školovanja veći od 17,00.

2. Studenti od 2.-6. godine osnovnih studija na fakultetu ili višoj školi, ili studenti 1.-2. godine diplomskih akademskih studija (tzv. master), da:

- nisu u radnom odnosu, čije školovanje se finansira iz budžeta Republike Srbije, koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili ispite iz predhodne godine, i postigli ukupnu prosečnu ocenu najmanje 8,00 (osam).

3. Studenti doktorskih studija sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, koji imaju sedište, odnosno odeljenje van Zapadnobačkog okruga.Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni da dostave sledeću dokumentaciju:

1. Studenti prve godine osnovnih studija:

- Uverenje/potvrdu sa fakulteta o upisanoj školskoj 2017./2018. godini studija (original),
- Svedočanstva o završenoj prvoj, drugoj, trećoj i četvrtoj godini srednje škole koju su pohađali (original ili overena fotokopija),
- Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena fotokopija),
- Potvrdu o prebivalištu izdatu od strane PS Apatin ne stariju od 6 meseci (original).

2. Studenti od 2.-6. godine osnovnih studija na fakultetu ili višoj školi, ili studenti 1.-2. godine diplomskih akademskih studija (tzv. master):

- Uverenje/potvrdu sa fakulteta o upisanoj školskoj 2017./2018. godini studija (original),
- Uverenje sa fakulteta o položenim ispitima sa naznačenom prosečnom ocenom studiranja (original),
- Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena fotokopija),
- Potvrdu o prebivalištu izdatu od strane PS Apatin ne stariju od 6 meseci (original).

3. Studenti doktorskih studija:

- Uverenje/potvrdu sa fakulteta o upisanoj školskoj 2017./2018. godini studija (original),
- Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena fotokopija),
- Potvrdu o prebivalištu izdatu od strane PS Apatin ne stariju od 6 meseci (original).


III

Prijave na konkurs kandidati su dužni da dostave u prostorijama Opštinske uprave opštine Apatin (kancelarija br. 8) u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa, tj. od 01.11.2017. godine, zaključno sa 15.11.2017. godine.

Nepotpune i neblagovremene zahteve komisija će zaključkom odbaciti, a zahteve studenata koji ne ispunjavaju uslove predviđene Odlukom o stipendiranju studenata („Službeni list opštine Apatin“ br. 13/2016), komisija će rešenjem odbiti kao neosnovane.

Uredio: DESK

Prijava na sajt

Niste registrovani? Registrujte se!

×

Servisne informacije Radio Apatina

24.06.2018. god.

×