238 cm
3.0 °C
Apatin °C

Najnovije vesti

Deo grada sutra bez struje

U nedelju u Somboru smotra dela naoružanja i opreme PU Sombor

U subotu u Apatinu turnir "Street volleyball Apatin 2018"

Pikado Prvenstvo Srbije: Apatinsko finale pripalo Kovačeviću

Kursna lista

Opštinska uprava opštine Apatin prodaje upotrebljavana službena vozila

Četvrtak, 01. februar 2018 god. | Vesti

12296
 

              PRODAJA UPOTREBLjAVANIH SLUŽBENIH VOZILA U VLASNIŠTVU

                             OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE APATIN U POSTUPKU

                                                            NEPOSREDNE POGODBE

 

            Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za otuđenje upotreblјavanih službenih putničkih vozila Opštinske uprave opštine Apatin, u skladu sa Rešenjem Predsednika Opštine Apatin broj: 011-140/2017-II od 07.12.2017. godine o pokretanju postupka prodaje upotreblјavanih službenih putničkih vozila putem javnog nadmetanja

 

                                                       O G L A Š A V A

          Prodaju upotreblјavanih službenih putničkih vozila u vlasništvu

      Opštinske  uprave opštine Apatin putem javnog nadmetanja postupkom

                                                    neposredne pogodbe

 

        Predmet prodaje:

           

Red.br.

   Marka i tip vozila

Vrsta vozila

God. proizvodnje

br.regist.     tablica

Početna cena u

dinarima

Iznos depozita u dinarima

1

AUDI A6 ALROAD 2,7

putničko

2005

SO 006-SO

749.731,09

74.973,00

2

AUDI-ALROAD QUATTRO

putničko

2002

SO 056-EE

567.978,10

56.798,00

3

ZASTAVA YUGO 101

SKALA 55

putničko

2001

SO 0062-KC

44.617,20

4.462,00

4

MERCEDES BENZ

8-320L

putničko

1996

SO 034-XH

644.126,80

64.413,00

5

ZASTAVA YUGO 55

putničko

1996

SO 042-BC

33.469,30

3.347,00

6

ZASTAVA-YUGO KORAL 55HP

putničko

1994

SO 005-NW

39.905,20

3.990,00

7

VAZ LADA 2104

KARAVAN

PUTNIČKO

2002

SO O68-ZL

41.956,30

4.196,00

8

ZASTAVA YUGO

SKALA POLY

TERETNO

1996

SO O13-SE

62.062,80

6.206,00

9

ZASTAVA 101

SKALA 55

putničko

2004

SO O16-OW

49.971,26

4.977,00

             Prodaja će se obavlјati po načelu“VIĐENO-KUPLjENO” što isklјučuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka odnosno ispravnosti, kompletnosti i tehničkih karakteristika vozila.

              Podaci o vozilima

 

            1. Motorno vozilo marka: AUDI, model: ALROAD 2,7; datum prve registracije:17.03.2005.godina;broj saobraćajne dozvole:1484168; saobraćajnu izdao MUP Republike Srbije PS Apatin; serijski broj: 670800144791 ca;       registarska.oznaka:SOOO6-SO;boja:7Msiva, metalizirana; broj šasije:WAUZZZ4B85NO24891; broj motora:BESO11618; snaga motora:184; putničko vozilo; pogonsko gorivo bezolovni benzin; broj mesta za sedenje 5; godina proizvodnje 2005. godina; broj osovina 2; zapremina motora: 2671; masa vozila: 1871; nosivost: 0; najveća dozvolјena masa: 2465; pređena kilometraža: 585,000 kilometara, registrovan.

 

            2.  Motorno vozilo marka: AUDI, model:ALLROAD QUATTRO,datum prvr registracije: 12.04.2002. godine, broj saobraćajne dozvole: 3705174, saobraćajnu izdao MUP Republike Srbije, PS Apatin, serijski broj: 67660014eae1s0, registarska oznaka:S0056-EE,boja:7M siva metalizirana, broj šasije:WAUZZZ4B22N114307, broj motora: AREOO7683, snaga motora: 184, putničko vozilo, pogonsko gorivo: bezolovni benzin, broj mesta za sedenje: 5, godina proizvodnje 2002. godina, broj osovina: 2, zapremina motora: 2671,

masa: 1862, nosivost: 0, najveća dozvolјena masa: 2425, pređena kilometraža: 350,000 kilometara, neregistrovan.

 

            3. Motorno vozilo marka: ZASTAVA, MODEL: YUGO 101 SKALA 55, datum prve registracije: 19.11.2001. godine, broj saobraćajne dozvole: 1579001, saobraćajnu izdao MUP Republike Srbije, serijski broj: 8112fc0000242e, registarska oznaka broj: SO O62-KC, boja: 3D crvena tamna, putničko vozilo,

broj šasije: VX1128A0001095152, broj motora: 128A0641629166, snaga motora: 40, pogonsko gorivo: benzin 98, broj mesta za sedenje: 5, godina proizvodnje: 2001. godina, broj osovina: 2, zapremina motora: 1116, masa: 835, nosivost: 0, najveća dozvolјena masa: 1235, pređena kilometraža. 119,158 kolometara, registrovan.

 

            4. Motorno vozilo marka:MERCEDES BENZ, model: 8-320L, datum prve registracije: 05.11.1996. godine, broj saobraćajne dozvole:3043474, saobraćajnu izdao MUP Republike Srbije, PS Apatin, serijski broj:67540014esa66b, registarska oznaka:SOO34-XH, boja 9M crna, broj šasije:WDB1400331A341446, broj motora: 10499412078573, snaga motora: 170, putničko vozilo, pogonsko gorivo: bezolovni benzin, broj mesta za sedenje: 5, godina proizvodnje: 1996. godina, broj osovina: 2, zapremina motora: 3199, masa: 2060, nosivost: 0, najveća dozvolјena masa: 2580, neregistrovan.

 

            5. Motorno vozilo marka:ZASTAVA, model: Jugo 55, datum prve registracije: 01.03.1996. godine, broj saobraćajne dozvole: 3139838, saobraćajnu izdao MUP Republike Srbije, PS Apatin, serijski broj: 670500144d66f2, registarska oznaka:SOO42-BC, boja:OM bela, broj šasije:VX1145A0001043741, broj motora: 128A0641576596, snaga motora: 40,5; putničko vozilo, pogonsko.

 

 gorivo: benzin 98, broj mesta za sedenje: 5, godina proizvodnje: 1996. godina, broj osovina: 2, zapremina motora: 1116. masa: 790, nosivost: 0, najveća dozvolјena masa: 1190, pređena kilometraža: 82,647 kilometara, neregistrovan.

 

            6. Motorno vozilo marka:ZASTAVA, model:YUGO KORAL 55HP,registarske oznake: SOOO5 NW, boja: 3D crvena tamna, putničko vozilo,

broj šasije: PUS82039600011, broj motora: 128A0641576576, godina proizvodnje: 1994. godina, broj mesta za sedenje, 5, pređena kilometraža: 144,408 kilometara, neregistrovan.

 

            7.  Motorno vozilo marka:VAZ, model:LADA 2104 KARAVAN, datum prve registracije: 31.07.2003. godine, broj saobraćajne dozvole:2737647, saobraćajnu izdao MUP Republike Srbije, PS Apatin, serijski broj:8169dc0000577e, registarska oznaka:SOO68-ZL, boja: 6D zelena tamna, broj šasije:XTA21043020919875, broj motora: 21036964384, snaga motora: 49, putničko vozilo, pogonsko gorivo: benzin-gas, broj mesta za sedenje: 5, godina proizvodnje: 2002. godina, broj osovina 2, zapremina motora: 1451, masa: 1115, nosivost:0, najveća dozvolјena masa: 1510, pređena kilometraža:18,866 kilometara, registrovan.

 

            8.  Motorno vozilo marka:ZASTAVA, model: YUGO SKALA POLY, datum prve registracije: 29.12.1996. godine, broj saobraćajne dozvole: 1795449, saobraćajnu izdao MUP Republike Srbije, PS Apatin, serijski broj: 816a1s0000da9f, registarska oznaka: SO O13-SE, boja: 1D žuta tamna,

 broj šasije: VX1128A0001078697, broj motora: 128A0641522625, snaga motora: 40, teretno vozilo, pogonsko gorivo: benzin- gas, broj mesta za sedenje: 2, godina proizvodnje: 1996. godina, broj osovina: 2, zapremina motora: 1116, masa: 945, ukupna masa: 1400, nosivost: 455, registrovano.   

 

            9.   Motorno vozilo marka:ZASTAVA, model: 101 SKALA 55, datum prve registracije: 26.05.2004. godine, broj saobraćajne dozvole: 1958882, saobraćajnu izdao MUP Republike Srbije, PS Apatin, serijski broj: 816a8b000001f8, registarska oznaka: SO 016-OW, boja: 6D zelena tamna, putničko vozilo,

 broj šasije:      VX1128A0001102027, broj motora 128A0641587736, snaga motora: 41, pogonsko gorivo: benzin-gas, broj mesta za sedenje: 5, godina proizvodnje: 2004. godina, broj osovina: 2, zapremina motora: 1116, masa: 880, nosivost: 0, ukupna masa: 1235, neregistrovan.

 

            Početni iznos pojedinačne kupoprodajne cene za svako vozilo je utvrđeno po Zapisniku o proceni vrednosti upotreblјavanog vozila koji je overilo Ministarstvo finansija i privrede, Republika Srbija,  Poreska uprava, Regionalni centar Novi Sad, Filijala Apatin od 30.01.2018. godine.

 

 

            Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica i to: pravna lica, preduzetnici i fizička lica.

 

            Uredna prijava za neposrednu pogodbu treba da sadrži:

            - zahtev sa izjavom za učešće u postupku neposredne pogodbe;

            - fotokopiju lične karte;

            - rešenje o upisu u registar privrednih subjekata za pravna lica i

               preduzetnike

            - uplatu depozita u iznosu od 10 % navedene početne cene vozila

              ( naznačeno u tabeli predmet prodaje za svako vozilo ponaosob) na račun

               Budžeta opštine Apatin-Depozit broj: 840-773804-23,  poziv na broj: 97,

               model: 71-203, sa naznakom “za javno nadmetanje za podaju vozila”.

 

            Prijavu na konkurs u zatvorenoj koverti dostaviti  putem pošte ili neposrednom predajom na pisarnici Opštinske uprave opštine Apatin, Komisiji za pokretanje postupka otuđenja službenih putničkih vozila, vlasništvo Opštinske uprave opštine Apatin ulica Srpskih Vladara broj 29, 25260 Apatin, 8 (osam) dana od dana objavlјivlјnja oglasa sa naznakom:

            “PRIJAVA NA KONKURS ZA KUPOVINU UPOTREBLjAVANOG SLUŽBENOG PUTNIČKOG VOZILA U VLASNIŠTVU OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE APATIN”

               

                Obrazac Prijave na Konkurs i Izjave može se preuzeti na portirnici u holu Opštinske uprave opštine Apatin, Srpskih Vladara broj 29, Apatin ili na zvaničnoj prezentaciji grada Apatina ( www. Soapatin.rs).

            Rok za podnošenje prijava je: 09.02.2018. godine, do 14,00 časova, uklјučujući i ponude upućene putem pošte a pristigle do naznačenog datuma i vremena.

            Javno nadmetanje biće punovažno i u slučaju da ponudu dostavi i samo jedan ponuđač.

            Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica dostavlјena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

            Kriterijum za izbor najpovolјnijeg ponuđača je najviša ponuđena cena.

 

            Oglas postaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Apatin, Mesnih zajednica u opštini Apatin, objaviti na web stranici opštine Apatin i oglasima glasila 025 info i radio “Dunav”.

 

            Javno nadmetanje za navedene službene putničke automobile sprovešće se dana: 13.02.2018. godine, sa početkom u 12,00 časova u zgradi SO Apatin, ul. Srpskih Vladara broj 29 u Apatinu, prvi sprat “plava sala”.

           

            Učesnik koji pobedi u postupku neposredne pogodbe dužan je da najkasnije u roku od 10 dana od dana sprovedenog postupka zaklјuči Ugovor o kupoprodaji, isplati ugovorenu-izlicitiranu cenu, uplaćeni depozit mu se uračunava u kupoprodajnu cenu, i preuzme vozilo sa pratećom dokumentacijom, u protivnom depozit mu neće biti vraćen.

 

 

            Sve poreze, troškove overe kupoprodajnog Ugovora i troškove oko prenosa prava vlasništva nad kuplјenim motornim vozilom snosi kupac.  

 

            Naknadne reklamacije se ne prihvaćaju.

 

            Komisija za sprovođenje postupka prodaje službenih automobila će pismenim putem obavestiti učesnike u postupku javnog nadmetanja o rezultatima postupka i izboru najpovolјnijeg ponuđača u roku od 7 (sedam) dana od dana održanog javnog nadmetanja.

 

            Vozila se mogu pogledati u dvorištu Opštinske uprave opštine Apatin, svakog radnog dana u periodu od 08,00 do 14,00 časova, počev od 05.02.2018. god. do

09.02.2018. godine, uz predhodnu najavu na kontakt telefon 025-772-122, lokal 527 ili na 065-91-99-164, Drča Veselin.

 

            U Apatinu, dana 01.02.2018. godine.

 

 

 

                                                                             Komisija za sprovođenje postupka

                                                                             prodaje službenih automobila

                                                                             Opštinske uprave opštine Apatin

           

    Dokumentaciju koju sačinjavaju tekst oglasa, prijajava za fizička lica, izjava za fizička lica, prijava za pravna lica i izjava za pravna lica možete pogledati i preuzeti sa web stranice SO APATIN , http://www.soapatin.org/investicije/oglasi.

      

           

            

Uredio: DESK

Prijava na sajt

Niste registrovani? Registrujte se!

×

Servisne informacije Radio Apatina

25.05.2018. god.

×