72 cm
23.9 °C
Apatin 27 °C

Najnovije vesti

Somborska bolnica dobila novi kolonoskop-sledi rekonstrukcija

Deo grada sutra bez struje

Lift i sanitetsko vozilo-nove investicije u apatinskom Domu zdravlja

Sledeće nedelje akcija odvoženja kabastog smeća u Prigrevici

Kursna lista

Deklaracija o oglašavanju

Ministarstvo trgovine i usluga propisalo je obrazac Deklaracija o oglašavanju kao obavezan dokument koji prati oglašavanje. Ovaj obrazac dužni su da imaju svi oglašivači, odnosno sve firme koje se oglašavaju, bilo da je reč o oglašavanju u štampanim medijima, radiju i televiziji ili internetu.

Prema članu 11. Zakona o oglašavanju, neophodno je da uz svoju oglasnu poruku dostavite i ovaj obrazac. U ovom članu je i naglašeno:

Oglašivač je dužan da licu koje objavljuje, odnosno emituje oglasnu poruku, uz oglasnu poruku dostavi i popunjen obrazac (udaljem tekstu: deklaracija)...

Napomena: Oglašivač ste Vi, odnosno pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice čije poslovno ime, ličnost, aktivnost ili uslugu preporučuje oglasna poruka.

Kaznene odredbe ovog Zakona u Članu 108. jasno ističu:

Novčanom kaznom od 100.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

…“uz oglasnu poruku ne dostavi deklaraciju koja sadrži propisane podatke iz člana 11. st. 1. i 3., odnosno ako objavi ili emituje oglasnu poruku protivno odredbi člana 11. stav 2. ovog zakona.“…

Šta je deklaracija o oglašavanju

Deklaracija je obrazac propisan od strane Ministarstva trgovine i usluga i obavezan je dokument koji prati oglašavanje.

Zašto je neophodno slanje deklaracije

Prema članu 11. Zakona o oglašavanju, neophodno je da nam uz oglas dostavite i deklaraciju o oglašavanju. Ako to ne učinite, ili ako deklaracija ne sadrži propisane podatke, oglasna poruka ne može biti objavljena, sve do momenta dostavljanja ispravno popunjene deklaracije.

Koji je rok važenja deklaracije

Za plaćene oglase

Deklaracija o oglašavanju za plaćene oglase (Tipska deklaracija o oglašavanju) važi za neograničeni broj objavljivanja oglasnih poruka u periodu od 6 meseci. Nakon isteka ovog perioda, potrebno je da nam pošaljete novu deklaraciju, pri slanju narednog oglasa.

Za besplatne – kratke oglase

Deklaracija o oglašavanju za besplatne oglase važi samo za jedan oglas. Tačnije, obavezna je uz svaki oglas za posao.

Kako se deklaracija popunjava i šalje

Deklaracije možete preuzeti, popuniti, overiti ih sa pečatom i potpisom , i poslati nam na faks: 025/780-200 , ili e-mailom na naše e-mail adrese ; planetadoo@open.telekom.rs  ili  info@radioapatin.com u Word ili PDF formatu. Deklaracija bez pečata i potpisa neće biti uzeta u obzir.

Prijava na sajt

Niste registrovani? Registrujte se!

×

Servisne informacije Radio Apatina

21.07.2018. god.

×